Monkey Thai Logo
Monkey Thai Logo

  9522 3353

217 BELGRAVE ESP, SYLVANIA WATERS

...

MAIN COURSES


gluten free icon= Gluten Free,   gluten free option icon= Gluten Free Option

YANG (BARBECUE)

pattern of 4 monkeys